08 juli, 2017

Rundt i teksten med markøren

Skrive tekst - Del 4


Efter at have skrevet nogle linier tekst, vil man hurtigt få brug for at kunne bevæge sig rundt i teksten, enten for et rette eller ændre i teksten. Inden vi går videre skal vi have styr på vores skrivemarkør:

Vi har to markører i tekstbehandlingsprogrammet: En skrivemarkør og en musemarkør. De har hver deres funktion.

Musemarkør

Musemarkøren bevæger sig rundt på skærmen når vi bevæger musen. Den har oftest udseende af en pil. Men i tekstbehandlingens skriveområde har den facon som en lodret streg.
Musemarkørens placering har kun betydning når vi klikker på en af musetasterne.
Venstre musetast vælger positionen og flytter vores skrivemarkør når vi klikker med museknappen et bestemt sted i teksten.
Højre musetast aktiverer en genvejsmenu, hvor vi kan vælge forskellige funktioner ud fra hvor musemarkøren befinder sig på skærmen.
Klik med venstre musetast i teksten, og skrivemarkøren flytter til den position !

Skrivemarkør

Skrivemarkøren optræder altid som en lodret streg i teksten. Den kan flyttes med musemarkøren, som beskrevet ovenfor eller den kan flyttes rundt i teksten ved hjælp af piltasterne på tastaturet.

Hvis man arbejder meget ved computeren kan man med fordel anvende piltasterne i stedet for musen når man skal rundt i teksten. Det vil ikke udsætte arm, skulder og håndled for så stor belastning som når man hele tiden skal flytte musen.

Genveje ved tekstarbejde
Der er nogle få genveje (tastekombinationer) der er gode at kunne når vi arbejder med tekstbehandling.
HOME    Flytter skrivemarkøren til begyndelsen af linien
END    Flytter skrivemarkøren til slutningen af linien
Ctrl + HOME    Flytter skrivemarkøren til begyndelsen af dokumentet
Ctrl + END    Flytter skrivemarkøren til slutningen af dokumentet