Curriculum VitaeKort introduktion

Født 1954
Erhvervserfaring siden 1975.

Pensionist nu, men tidligere:
Underviser, formidler og projektmedarbejder med baggrund som coach, merkonom, voksenunderviser og teknisk assistent med omfattende viden om IT og IT-anvendelse. Omfattende erfaring fra forskellige aktiviteter og lederjobs i lokale foreninger og kirker.

Nøglekvalifikationer

Indledte karrieren indenfor teknik hos virksomheder som L. M. Ericsson, LK-NES, LYFA-Fog & Mørup og rådgivende ingeniørfirma Birk & Boe.
Har arbejdet med signalanlæg, elinstallationer, marketing, reklame, undervisning og formidling.
Har i en periode haft eget grafisk bureau og var i en årrække marketingchef i en IT-virksomhed og har undervist i IT-systemer, Office, Windows m.m..
Har de sidste mange år undervist hos bl.a. Nordjyllands Amt (Region Nord), VUC, Danmarks Pædagogiske Universitet, LOF Nørresundby og FOF Vendsyssel.
Har selv udviklet og tilrettelagt langt det meste undervisningsmateriale i bl.a. Word og PowerPoint.
Har som freelancer udarbejdet produktpræsentationer og undervisningsmateriale ligeledes i PowerPoint.
Har haft opgaver som konsulent hos TDC i forbindelse med systemudvikling i 16 mdr. og mindre opgave for University College Nordjylland (Aalborg og Hjørring).
Er en rutineret formidler af tekniske emner og problemstillinger, såvel som grundlæggende emner både skriftligt, mundtligt og i form af illustrationer. Er velformuleret og behersker dansk perfekt i skrift og tale samt engelsk i skrift og tale på udmærket niveau. Forstår og læser tysk, svensk og norsk.

Personlighed

Udadvendt professionel, vant til mange kontakter, erfaren i formidling og særdeles rutineret i undervisning. Har en rolig og tillidsvækkende attitude og et tålmodigt væsen.

Uddannelse

2009:  Coachuddannelse fra NLP Nord (Lisbeth Ødum)
1997: Voksenunderviseruddannelse fra Hjørring Seminarium
1995:  Merkonom i Virksomhedsorganisation fra Handelsskolen i Hjørring og Frederikshavn.
1975:  Teknisk Assistent, Mek.-tekn. linie, Teknisk Skole i København
1972:  Realeksamen

Karriereforløb

2009 - : FOF / LOF voksenundervisning i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Nørresundby.
Arbejdet delvis som underviser og dels med egen virksomhed indenfor IT-vejledning, pc-reparation og service samt hjemmesideopgaver.
2007 - 2008: Konsulentopgave for TDC i Århus
Indgik i teams i forbindelse med udvikling af nyt IT-system. Hovedopgave var forberedelse af undervisningsmateriale og uddannelsesforløb i forbindelse med indførelse af nyt IT-system. Desuden andre dokumentationsopgaver.
2006 - 2007: FOF voksenundervisning i Hjørring
2004 - 2006: Nordjyllands Amts IT-afdeling
Ansat som underviser i Nordjyllands Amts IT-afdeling for sundhedsvæsenet: IT-Sundhed. Arbejdsopgaven var at planlægge og udføre undervisning i grundlæggende IT for at sikre, at alle medarbejdere på sygehusene i amtet havde de basale IT-færdigheder inden indførelse af bl.a. elektronisk patientjournal.
2002 - 2004: Nordjyllands Amt - Frederikshavn Sygehus (Sygehus Vendsyssel)
Uddannelsesansvarlig på Det Digitale Sygehus - et projekt under Det digitale Nordjylland i Nordjyllands Amt.
2001 - 2002: I en periode involveret i forarbejde og opstart af et par nye virksomheder indenfor internetbaseret informationsformidling.
1997 - 2002: VUC
IT-lærer på VUC i Hjørring og Hirtshals samt en enkelt opgave på Danmarks Pædagogiske Universitet i Aalborg. Ansvarlig for computere, software og netværk på VUC (tilsyn).
1995 - 1996: VUC
Timelærer på VUC, underviser i IT og matematik. Medunderviser på projektforløb.
1990 - 1994: Vendsyssel Data A/S og Ascott Software Aps
Marketing- og reklamechef samt information, oplæring, instruktion og support af kunder og brugere.
1987 - 1990: EDB-Højskolen i Hjørring
Underviser i EDB og senere også opgaver indenfor information, marketing, reklame m.m.
Projektlederopgaver.
1985 - 1987: Selvstændig med eget grafisk bureau.
1981 - 1984: Freelance jobs og undervisning
1980 - 1981: Birk og Boe, Rådgivende Ingeniører, Hjørring
Teknisk assistent i afdelingen for el-installationer
1979 - 1980: LK-NES
Teknisk assistent i udviklingsafdelingen, Haraldsgade i København
1978 - 1979: LYFA - Fog & Mørup, Ballerup
Teknisk assistent i konstruktionsafdelingen
1975 - 1978: Dansk Signal Industri (L. M. Ericsson), Hvidovre
Teknisk assistent i afdelingen for jernbane-sikringsanlæg
1974 - 1975: Værnepligt. 
Civilforsvaret i Hillerød. Menig. Grundforløb og signal- og specialdelingen.

Engagement og interesser udenfor arbejdsmarkedet

De øvrige interesseområder er elektronik, både almen teknik og selvbyggerprojekter (lyd og billede, lys og styring m.m.) og vedligeholdelses og selvbyggeropgaver på huset og i haven.

Har desuden siden ungdommen fotograferet meget i tidens løb. Denne interesse er igen taget op, og jeg fokuserer på såvel digital fotografering, scanning og billedbearbejdning. Er begyndt at samle på analoge kameraer og er også begyndt igen at fotografere analogt samt at fremkalde film og scanne dem ind.

Se bilag her ved at klikke her!