31 december, 2018

Jeg har købt motorcykel...

Her er lidt Bornholmsk humor!
Teksten står længere nede...Nedenstående tekst snuppet fra siden "Bornholmske Sange" - klik her...Jâ kjøbte motorsøkkel (me brøms å åta gear) 

(Med danske noter)
Tekst musik:  Kurt Kofoed - 1978
Jâ kjøbte motorsøkkel då jâ ble toåtrøs (
62)
Jâ hadde sandelig spârad (
sparet) sinj jâ va lidinj knøs
Mænn moer hon bestæmte hvor skawed skujle stå
Så pent jâ måtte venta te hon va nikkad å. (
var død)
Jeg købte motercykel da jeg blev 62
Jeg havde sandelig sparet siden jeg var en lille knøs
Men Mor , hun bestemte, hvor skabet skulle stå
Så pænt jeg måtte vente til hun var ” nikket af”
Enj ræjtij David Harleyson me brøms å åta (8) gear
Å sijevauvn me træk å slip å lyzegrønt papir
Tænkj ægta tæppefliser på vær enj stomp pedâl
Å ur me ræjtij viser å strâga (
ranke) romertâl.
En rigtig David Harleyson med bremser og 8 gear
Og sidevogn med ”træk og slip” og lysegrønt papir
Tænk ægte tæppefliser på hver en stump pedal
Og ur med rigtige visere og ranke romer tal 
Et kjørekort jâ lånte å Bakka Pær i Rø
Å fârsa plødrebojser (
bukser) me søllatoj (seletøj) å hø
Så stærtad jâ kadavred – et frøgt`lijt brâg dær kom
Tænkj moers gamla kjætta(hunkat)- hon skræj å storte om.

Et kørekort jeg lånte af ”Bakke- Per” i Rø
Og Far´s pludrebukser med seletøj og hø
Så startede jeg kadaveret , et frygteligt brag der kom
Tænk Mors ´ gamle hunkat , hun skreg og faldt omkuld
Jâ kjøre runjt om pompan (vandpumpen) i næstan et kvater
Då hadde jâ âu præft`na (
prøvet hende- motorcyklen) i ajle åta gear
Mænn ud på væjnj ( vejen) ded kom jâ, å så gjikèd a stâ (
så gik det af sted)
Hon fikj va hon ku tugga å alt va hon ku`tâ.

Jeg kørte rundt om vandpumpen i næsten et kvarter
Da havde jeg også prøvet ”hende” i alle 8 gear
Men ud på vejen det kom jeg, og så gik det af sted
”hun” fik hvad hun kunne ”tygge” og alt hvad ” hun kunne ”ta”
Mænn då jâ kom te Pærsker gjik sijevauvninj løz
Dænj for te Østre Sjømark – jâ vajtade adjøs
Så glømte jâ å dreja ver kjærkan – dæmmeså
Maskinj dænj for te alters, å maj – jâ storte å.

Men da jeg kom til Pedersker , gik sidevognen løs
Den for til Øster Sømark, jeg vinkede farvel
Så glemte jeg og dreje ved kirken , sørme
Maskinen den fór til alters og mig, jeg styrtede af .
Jâ måtte trøsta Dijninj, dær svor å bâ maj om
Å sætta søklinj uda når næsta gång jâ kom
Så mâste vi me skrumled, dær hadde klæmt saj inj
Imæjl enj orgelpiwa å præstinjs mawasjinj .

Jeg måtte trøste degnen , der svor og bad mig om
at sætte cyklen udenfor næste gang jeg kom
Så maste vi med skrumlet der havde klemt sig ind ,
Imellem en orgel pibe og præstens maveskind.
A stâ ded gjik te Rønna ,de va ju dajlij vær
Å piblana va nætta me bâra lår å tæ`r
Mænn jâ ble nok lid færmer (
ferm) å gâ dænj godt me gas
Jâ vâuvnade i stânkinj på Sjøttakâlinjs das .

Af sted det gik til Rønne , det var jo dejligt vejr
Og pigerne var dejlige med bare lår og tæer
Så jeg blev nok lidt ferm og gav den godt med gas
Jeg vågnede i stanken på Skøtte bondens lokum
Tænkj Sjøttaboninj for omkrinj, hanj spottade å skræj
Jâ sto me ben i tynjanj (
med ben i lokumstønden) å va væl ganske blæj
Så smajlèd et pâr gånga, å boninj hanj ble taws
Då das å motorsøkkel, så sajta gled te haws.

Tænk Skøttebondens for omkring , han spyttede og skreg
Jeg stod med benene i lokumstønden, og var vel ganske bleg
Så smældede det et par gange og bonden han blev tavs
Da lokum og motorcykel så sagte gled til havs.
Ded va ju ganske sorjlijt då dasset drew mo nord
Å maj å Sjøttaboninj vi vrælade i kor
Me arminj omm væranra (
om hindanden) å våda bægjgje to
Dær sto vi helt alena, te solen gjik te ro.

Det var jo ganske sørgeligt da lokummet drev mod nord
og mig og skøttebonden vi vrælede i kor
Med armen om hinanden og våde begge to
Der stod vi helt alene til solen gik til ro.
Så sjiltes vi som venner, å jâ tâu busen jemm
Jâ måtte vâra glâ te jâ va ved liv å lem
Når fåst pangsjon (
først pensionen) dænj kommer, så e dænj tid frambi (forbi)
Vår inj (
man) kanj majta søkla me hæstakræfter i. 
Så skiltes vi som venner og jeg tog bussen hjem
Jeg skulle være glad for at jeg var ved mine fulde fem
Når først pensionen kommer , så er den tid forbi
Hvor man kan magte cykler med hestekræfter i. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.