09 juli, 2017

Slægtsforskning

Indledning 

"Den der leder efter sine rødder, er selv ude om det, hvis han finder dem!"

 1. Snak med de gamle i familien
 2. Skriv egne erindringer op
 3. Saml fotos, oplysninger, dokumenter - skriv alt op
 4. Lav en anetavle - anebog - evt. på computer eller på nettet
 5. Forsk - kirkebøger, folketællinger m.m.Kilder

 • De gamle i familien
 • Gravstene på kirkegården
 • Kirkebøger og folketællinger
 • Arkiver på nettet
 • Skifteprotokoller
 • Aviser: Jubilæer, fødselsdage, dødsannoncer
 • Lægdsruller
 • Skøder og panteprotokoller
 • Tingbøger
 • Brandforsikringsprotokoller
 • osv


Her er links og forskelligt materiale til mit slægtsforskningskursus for begyndere.

Indledningsvis en artikel om slægtsforskning... klik her for at se den...
Her er et helt kompendium om slægtsforskning - klik her for at se dokumentet (pdf)...
Arkivaren - en side med masser af information om slægtsforskning - klik her for at se siden...
Fælles søgeportal for kommunale arkiver STARBAS - klik her for at se siden...


Interessen for slægtsforskning 

Nogle mener at interessen for slægtsforskning rigtig bredte sig efter filmen ROOTS i slutningen af 70'erne. Hvis man ikke kender den, kan man læse lidt mere om filmen og historien her - klik her for at se siden...


Anetavlen

Ideen bag anetavlen og opbygningen beskrives fint her hos Wikipedia - klik her for at se siden...
Her er en udførlig beskrivelse af ideen i anetavlen - klik her for at gå til siden...

Der er mange forskellige udfomninger af anetavlen. Ideen er at komme godt i gang med at notere sine nærmeste slægtninge. Anetavlen er et skema, hvor man indtaster sine forældre, bedsteforældre og oldeforældre så langt tilbage man kan finde dem frem.

Carsten Nielsen i Århus har lavet en hjemmeside om sin slægt og han har lavet et skema man kan hente - Klik her for at gå til hans side...
Anerne sættes traditionelt op efter bestemte systemer og de forskellige aner kan nummereres. Her er en side på nettet hvor der er en fin forklaring på netop dette system - klik her for at se siden...
Her er en, der på sin hjemmeside har lagt en hel række meget flotte anetavler op som man selv kan hente og udskrive - klik her for at se siden...


Præsentationer om slægtsforskning

Der er en række fine små præsentationer hos Slideshare, lavet af Charlotte Jensen fra Nationalmuseet:
Om at komme i gang med at lave en ANETAVLE - klik her for at se siden...
Om SKIFTER - klik her for at se siden...
"På jagt efter Alfred" - klik her for at se siden...
Om FOLKETÆLLINGER - klik her for at se siden...

Her er nogle flere interessante præsentationer fra samme sted:
Om LÆGDSRULLER - klik her for at se siden...
Om at bruge ARKIVER - klik her for at se siden...


Gode artikler om slægtsforskning og arkiver

Læs rigsarkivets indledning om slægtsforskning - klik her for at se siden...
Her er officiel information om slægtsforskning fra borger.dk - klik her for at se siden...
DIS Danmarks side Slægt og Data om slægtsforskning - klik her for at se siden...
Danish Family Search - klik her for at se siden...
Startsiden - om slægtsforskning - klik her for at se siden...


Kirkebøgerne

Lovbefalet af Christian IV 1645
Skrives af præsten der noterer dåb, trolovelse/vielse og begravelse. Senere skrives også skrifte, konfirmation, fødsel og død.
Efter 1814 føres bøgerne i fortrykte skemaer, Før da var det præstens egen opsætning der bestemte udseendet. Indholdet er ordnet efter et bestemt system:
Fødte drenge, fødte piger, konfirmerede drenge, konfirmerede piger, viede/kopulerede, tilgangsliste, afgangsliste, døde mandkøn, døde kvindekøn og jævnførselsregister.
Kirkebøger føres fra da af i to eksemplarer: En af præsten kaldet hovedministerialbogen, og et af degnen kaldet kontraministerialbogen.

Kirkebøger på Arkivalier ONLINE - klik her for at komme til siden...
Hovedside til Rigsarkivet - klik her for at komme til siden...
Mange af kirkebøgerne er indtastede i database på nettet. Læs om projektet - klik her...
Dansk Demografisk Database - kirkebøger - klik her for at søge i kirkebøgerne (indtastede)...
Register over Bornholmske kirkebøger fra før 1814 - klik her for at se siden...
Danish Family Search - Kirkebøger i Danmark - klik her for direkte link til siden...
Grønlandske kirkebøger - klik her for at se siden...


Navneskikke

Navneloven af 30. maj 1828 ændrede en meget gammel tradition. Med denne lov indførtes familienavnene. Tidligere var det sådan at, hvis faderen hed Jens, så kom sønnen til at hedde Jens-søn til efternavn. Piger blev opkaldt efter faderen f.eks. Birte Hans-datter.
Citat fra siden www.danskkultur.dk:
"Efternavne:
1771 blev der udstedt en lov i Sønderjylland, hvorefter man skulle have et slægtsnavn. Den 30.maj 1828 fulgte det danske kogerige trop med en lov der sagde at barnet ved dåben skal benævnes "ej alene med fornavn, men også med det familie- eller stamnavn, som det i fremtiden skal bære". Loven var svær at gennemføre idet mange på landet vægrede sig. Den 22. oktober 1829 blev det forbudt at give pigerne efternavnet -datter. 6.august blev det meddelt at frit navnevalg var endt. Dermed blev langt de fleste danske navne sen-navne. "
Du kan læse hele artiklen her - klik her for at se siden...
Københavns Universitet har nogle sider med meget udførlig forklaring til danske navneskikke, helt fra oldtiden, gennem 1500-1800 og videre - klik her for at se siden...

Godkendte pige- og drengenavne i Danmark

Vil man give sit barn et navn, skal de være godkendt af kirkeministeriet.
Ministeriet udfærdiger listen over godkendte fornavne.

- DRENGE-navne godkendt af kirkeministeriet

- PIGE-navne godkendt af kirkeministeriet


Almanaknavne

Her er en almanak på nettet - månedsnavnene står i højre side. Klik her for at se siden...


Tilladelse!

Der er grænser for, hvor nye informationer du har lov til at se i kirkebøgerne og arkiverne.

Dåb: 50 år
Konfirmation: 50 år
Vielse: 50 år
Begravelse: 10 år
Folketælling: 75 år
Skifte: 50 år
Adoption, faderskab m.m.: 75 årHer kan du læse om de juridiske forhold vedr. aktindsigt og adgang til arkiver - klik her for at se siden...


Dansk Retstavning

I 1872 udkom den første danske ordbog - før da var der ingen regler for retskrivning. Derfor kan de tekster man finder i de gamle kirkebøger og andre steder, være stavet på mange forskellige måder - selvom det er samme person der omtales.
Dansk Sprognævn har udgivet en hjemmeside hvor du kan slå alle ord op i ordbøger fra 1872 og til nu. Læs mere på deres hjemmeside - klik her for at se siden...


Folketællinger

Den første egentlige folketælling fandt sted i 1787. Herefter fulgte folketællinger med forskellige intervaller, blandt andet 1801, 1834, 1840 osv.
Med Det Centrale Personregistrets (CPR-registret) indførelse i 1968 var det ikke længere nødvendigt at afholde folketællinger i Danmark. Den sidste tælling bliver derfor lavet i 1970.
Læs mere om de danske folketællinger på Wikipedia - klik her for at se siden...
Dansk Demografisk Database - søgning - klik her for at se siden...
Rigsarkivets side om folketællinger - klik her for at se siden...


Skifteprotokoller

Et skifte er en opgørelse over en afdød persons ejendele, værdier og arvinger. For at kunne finde et skifte skal du kende navnet på den afdøde samt tid og sted for skiftet. Før 1875 er dokumenterne skrevet med gotisk håndskrift.
Du vil normalt finde en registrering af den afdødes ejendele og værdier, samt gennemgang af arvesagen. For eksempel vil du kunne finde navnene på den afdødes børn.
I ældre tid indeholder skiftearkivalier ofte detaljerede oplysninger om indbo, tøj, gæld, begravelsesudgifter m.m., ligesom du vil kunne se hvem der var formynder for umyndige arvinger, samt værge for en afdøds enke. Før 1857 skulle ugifte kvinder have deres nærmeste mandlige slægtning som værge.
Rigsarkivets indledning til skifte-arkivalier - klik her for at se siden...
Arkivalier on line - søgesiden - klik her for at se siden...
Søgning i DIS Danmarks navneregistre for skifter - klik her for at se siden...
DIS Danmarks side med forskellige spørgsmål og svar om skifter og fæster - klik her for at se siden...


Mormonkirkens slægtsarkiv

Citat fra "Den Store Danske" - beskrivelse af mormonkirken:
Dåb er nødvendig for frelse; derfor lader nulevende mormoner sig døbe på vegne af afdøde slægtninge, som så til gengæld kan modtage eller forkaste denne stedfortrædende dåb efter eget ønske. Familien anses for en evig institution, og i templet indgås ægteskab for evigt, både på egne og afdødes vegne. Derfor er slægtsforskning vigtig: Verdens største slægtsarkiv findes i Salt Lake City."
På denne baggrund er dette arkiv en guldgrube for slægtsforskere fra hele verden - klik her for at se siden...


Udvandring

Der har i perioder fundet en betragtelig udvandring sted fra Danmark til andre lande og mange danske familier har også rødder i udlandet.

Wikipedia har en artikel om begrebet Emigration - klik her for at se artiklen...
En omfattende præsentation, lavet af Henning Bender om udvandringen til Amerika - Klik her for at se dokumentet (pdf, stor)...
Oversigt over flere af Henning Benders artikler om udvandring - klik her for at se siden...
Københavns Stadsarkivs beskrivelse af udvandringen og links til forskellige arkiver - klik her for at se siden...
Den danske Udvandrerdatabase var tidligere på www.emiarch.dk, men er nu her - klik her for at se siden...
Det Danske Udvandrerarkiv findes på adressen:
Arkivstræde 1
P.O. BOX 1353
9100 Aalborg
Denmark

Ved indrejse til USA blev immigranterne registreret:

1820-1892 Castel Garden - findes på www.castlegarden.org - klik her for at se siden...
1892-1929 Ellis Island - findes på www.ellisisland.org - klik her for at se siden...

Du finder en omfattende beskrivelse af tiden for udvandringen og de historiske fakta på Den Store Danske - Klik her for at se artiklerne...


Lægdsruller

Lægdsruller og søruller er fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren eller flåden. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved hvilken enhed i militæret værnepligten blev aftjent. Det er ikke helt ligetil at arbejde med lægdsruller. Der er mange ting man skal være opmærksom på. Og man bliver nødt til at benytte sig af en række hjælpemidler. På Arkivalieronline finder du lægdsruller fra de centrale udskrivningsmyndigheder. Disse lægdsruller dækker hele landet, inklusiv København (1789-1932). Desuden kan du finde københavnske lægdsruller fra de lokale myndigheder.

Rigsarkivets indledning til afsnittet om lægdsruller - klik her for at se siden...
DIS Odense har lavet en side på nettet om lægdsruller - klik her for at se siden...
Danish Family Search side om lægdsruller - klik her for at se siden...
DIS Danmarks side om lægdsruller - mange informationer - klik her for at se siden...
Her er en side med de militære forkortelser man støder på i lægdsrullerne - klik her for at se listen...


Skøde- og panteprotokoller

Aftaler om køb og salg af jord og ejendomme skal nedfældes i skøder og tinglyses. Tinglysningen finder sted i retterne og skal sikre at handlerne er retsgyldige, samt at de bliver publiceret for offentligheden. Deklarationer på ejendomme, pantelån og købekontrakter bliver også tinglyst.
Skøde- og panteprotokoller blev perioden 1683 til 1927 brugt til at register alle handler med fast ejendom. Den typiske kilde for ejendomshistorie i perioden. Blev i 1927 erstattet af skødegenparter. Som register til skøde- og panteprotokollerne er siden 1845/1863 blevet ført de populært kaldet realregister. (Wikipedia)
På Arkivalieronline finder du tingbøger fra 1927/1950 og frem til 1992/2000. Tinglyste dokumenter der ikke er på Arkivalieronline, kan benyttes på Rigsarkivets læsesale.
Realregistre samt skøde- og panteprotokoller findes på rigsarkivet - klik her for at se siden...
Wikipedia har lidt information om emnet - klik her for at se siden...
Hammerum Herreds skøde- og panteprotokoller - klik her for at se siden...
Arkivaren.com er en side med informationer om ejendomme - klik her for at se siden...Fæsteprotokoller

Fæsteprotokoller er samlinger af fæstebreve, dvs. skriftlige aftaler mellem fæstebonde og godsejer. Fæstebrevet gav fæstebonden brugsret over en gård og den tilhørende jord. Til gengæld skulle han betale fæsteafgifter i form af en årlig afgift eller leje og hoveri (arbejde på godsejerens gård) til godsejeren. Fæstebrevet indeholder præcise beskrivelser af parternes rettigheder og pligter. Fæstevæsnet blev ophævet i 1919.
Rigsarkivets indledning til fæsteprotokoller - klik her for at se siden...
Wadschier's side om fæsteprotokoller, hvor der kan søges i afskrifter - klik her for at se siden...
DIS's side med links til forskellige arkiver med fæsteprotokoller - klik her for at se siden...Jordebøger

Jordebog, fortegnelse over én bestemt ejers faste ejendom med angivelse af omfanget af hver enkelt brugers (fæsters) leje i form af bl.a. landgildeydelser og hoveri. I modsætning hertil var matriklerne fortegnelser over samtlige jordejere og deres besiddelser med angivelse af disses størrelse. Den tidligste kendte danske jordebog er Kong Valdemars Jordebog fra 1200-t.; fra tiden efter Reformationen er talrige adelige og gejstlige jordebøger bevaret. (Den Store Danske)
Københavns Stadsarkivs oversigt over jordebøger m.m. - klik her for at se siden...
Fælles søgeportal for flere af de kommunale arkiver - klik her for at se siden...
Interessant læsning om Kong Valdemars Jordebog - klik her for at se siden...
Her kan downloades nogle jordebøger fra Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening - klik her for at se siden...
DIS Danmarks oversigt over jordebøger - klik her for at se siden...


Matrikler

Statsomvæltningen i 1660 førte til enevældens indførelse, og dermed skabelsen af amter med embedsmænd til at varetage landsdækkende skatteopkrævning mv.
Det skete ved at omdanne adelens Len til Amter i 1662. Denne inddeling blev ca 130 år efter ændret til en ny struktur i Amter i 1793 i forbindelse med kortlægningen af Danmark af Videnskabernes Selskab og Jordreformerne. Denne inddeling holdt i næsten 200 år til kommunalreformen i 1970.
Wikipedia har en mereudførlig forklaring til matrikelsystemet - klik her for at læse artiklen...
Geodatastyrelsens side om matrikler - den historiske del - klik her for at se siden...
Rigsarkivets side med arkiver over ejendomme - klik her for at se siden...


Gotiske bogstaver

Rigsarkivets side om gotiske bogstaver og læsning af gotisk skrift - klik her for at se siden...
Link til et pdf-dokument med vejledning i gotisk skrift - klik her for at åbne dokumentet (pdf)...
Sprogmuseets side om gotisk skrift - klik her for at se siden...
Københavns Stadsarkivs side om gotisk skrift - klik her for at se siden...


Herreder

Et herred betegner en mindre retskreds i et land. Fænomenet kendes i alle de nordiske lande og fra England, hvorfra det har bredt sig til USA.
Et herred er en gammel, administrativ enhed i Danmark. Herredet udgjorde i ældre tid en retskreds, hvor en herredsfoged udgjorde kongens stedlige repræsentant ved herredstinget, der skulle afgøre de retstvister, som ikke lod sig afslutte i de stedlige byting i landsbyerne.
Læs mere om Herrederne i Danmark på Wikipedia - klik her for at se siden...
Her er en liste over Herreder i Danmark, fra Wikipedia - klik her for at se siden...
DIS Danmarks kort over amter i Danmark - der kan klikkes på amterne og så kan man se herreder og sogne - klik her for at se kortet...
Historiske matrikel- og sognekort opdelt efter Amt/herred/sogn/ejerlav - klik her for at se siden...
Opslag fra bogen "Danmark i Europa 750-1300 fra Google - klik her for at læse kapitlet i bogen...
Historisk information fra "Nordenfjends.dk" om den administrative opdeling af landet - klik her for at se siden...


Software til slægtsforskning

Her er en oversigt over de mest almindelige programmer til slægtsforskning.
DIS-Danmark har en oversigt, uden anbefaling af bestemt program - Klik her for at se listen....
Wikipedias liste over software til slægtsforskning med mange gode informationer om faciliteter og funktioner - Klik her for at se listen...

Mange af programmer bærer præg af at være lavet i ældre versioner af programmeringssprogene. Nogle ligner noget der er lavet til Windows 98 ;) (Hvad de måske også er!) Til forsvar for programmerne må det nok siges at det at udvikle software er en bekostelig og tidskrævende opgave og mange af de nævnte programmer laves af en eller flere udviklere i deres fritid.
Vurderingerne er i første omgang som set af en helt nybegynder... ;)

AGES!
Ser godt ud, men jeg kunne ikke få installeret det på min Windows8...
ANCESTRAL QUEST
Enkelt program uden de store armsving - kan opsættes til dansk.
ALDFAER
Hollandsk program - kan laves med dansk skærmtekst.
BROTHERS KEEPER
Program med mange muligheder, men virker lidt rodet for en begynder.
CUMBERLAND FAMILY TREE
Program med mange muligheder, men virker lidt svært tilgængeligt for en begynder.
DISGEN
Svensk program kun for medlemmer af svensk DIS. Har endnu ikke fundet ud af hvordan man starter med at bruge det!
EMBLA Familie og slægt
Dansk (norsk) program med en nem installation og nem start for begyndere. Meget livlig og forklarende i tekst og billeder.
FAMILIENBANDE
Tysk program med mulighed for at få dansk sprog.
FAMILY TREE BUILDER
Et velfungerende og lækkert program. Dansk brugerflade. Gratis til at komme i gang med men hurtigt dyrt i abonnement. Fra MyHeritage.
REDWOOD FAMILY TREE MAKER
Ser ud til at være et fornuftigt program. Overskueligt. Engelsk.
FAMILY TREE MAKER (FTM)
Engelsk program - prøveversion ikke tilgængelig...
GRAMPS
Open Source program til slægtsforskning - gratis. Engelsk men fik automatisk dansk brugerflade efter installation. Fint uptodate skærmbillede. Ser godt ud.
HEREDIS
Fransk slægtsforskningsprogram - også engelsk version.
KITH AND KIN PRO
Engelsksproget program (Skotland) med mange faciliteter. Visuelt er brugerfladen ikke helt uptodate.
LEGACY
Internationalt program der også fås på dansk. Meget omtalt og anvendt i DK. Gratis for standardversion. Moderne Windows brugerflade.
ROOTS MAGIC
US Software firma der også har andre programmer. Engelsksproget. Nemt at starte på. Interagerer med f.eks. FamilySearch m.fl. Også til MAC.
WINFAMILY
Oprindeligt et dansk udviklet program, men er nu internationalt. Nyeste version er opdateret til moderne funktionalitet.
GENI
Beskrivelse på vej...Bøger

Oprindelig bogliste - links til bøger. Nogle bøger kan ikke findes til salg.
Hans H. Worsøe: Håndbog i slægtshistorie - Politikens forlag (Udslgt)
Samme - Saxo forlag
Henning Jensen og Ebba Thorkelin: Arkivhåndbog for Nørrejylland - Bogbasen.dk
Jørgen Jakobsen: Fæstebønders vilkår i en nordjysk landsby under enevælden - Google bøger
Trap Danmark, 5. udgave (et bind for hver amt) - læs beskrivelse af værket...
6. udgave lader til at være på vej. Vil også komme i elektronisk form med GPS-referencer.
Birgit Øskov og Anton Blaabjerg: Slægtsforskere: lad os vedgå arv og gæld. Temanummer af "Slægten"
Samme - set i bog.nu
Samme - biblioteket
Birgit Øskov og Anton Blaabjerg: Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!
Samme - Bog.nu
SSF's publikationer - liste - klik her for at se siden...
Ruth Gunnarson: Familiens højtider i gamle dage - læs beskrivelse af bogen...
Elo Harfot: Trævlerødder - alternativ slægtsforskning - Link til titel og en del andre bøger...
Ulrich Alster Klug: Slægtsforskning på internettet - Libris (udgået)
Forlaget Libris sælger den som PDF-fil...
Heini Madsen: Ordbog for slægtsforskere
Samme - academic boocs
Jørgen Markvad: Slægtsforskerens hvem - hvad - hvor
Samme - Arnold Busck
Samme - bogpriser.dk
Ove Lauridsen: Slægtsforskning på PC - Libris (udgået)
Forlaget Libris sælger bogen som PDF-fil...


Nye bøger og henvisninger

Gitte Christensen og Kathrine Tobiasen: Slægtsforskning på nettet - Libris 2015

En samling links fra tidligere kursusmateriale:
Dansk Demografisk Database fra Rigsarkivet - klik her for at se siden...
Mormonkirkens slægtsarkiv - se længere nede i teksten.
DIS Danmark - Slægt og Data - klik her for at se siden...
Arkivalier Online - siden er ændret så det gamle link virker ikke mere - klik her for at gå til Rigsarkivets nye side med indhold fra Arkivalieronline.dk
Slægtshistorisk Forening i Hjørring - klik her for at se foreningens hjemmeside...
Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv - klik her for at se siden...
Database over danske stednavne hos krabsen.dk - klik her for at se siden...
Ordbog over det danske sprog - tre opslagsværker - klik her for at se siden...
Ordbog til det ældre danske sprog 1300-1700 - Klik her for at se siden...
Jydsk Ordbog - klik her for at se siden...
Geodatastyrelsen - klik her for at se siden...
Sammenslutningen af lokalarkiver SLA - klik her for at se siden...
Dansk Arkivalie Informations System: Arkivdatabasen DAISY - klik her for at se siden...
Kirkegårde i Danmark - klik her for at se siden...
Politiets registerblade - Københavns Stadsregister - klik her for at se siden...
En slægtsforskers hjemmeside - med god information, mest om København - klik her for at se siden...
Vendelboarkivet - klik her for at se siden...
Nygaards sedler - klik her for at søge i Nygaards sedler...

Norske links

Over sigt over Arkivverkets databaser og arkiver - klik her for at se siden...
DIS Norge - klik her for at se siden...
Norsk Slektshistorisk forening - klik her for at se siden...


Svenske links

Kirkebøger - ANCESTRY - (Ikke gratis) - klik her for at se siden...
Slægtsforskning over Øresund - en god side om emnet, på tværs af Øresund - klik her for at se siden...
Slægtshistorisk forening i Sverie: Rötter - klik her for at se siden...
Demografisk database sydsverige (tidligere dansk område) - klik her for at se siden...
Riksarkivet i Sverige - klik her for at se siden...
DIS Sverige - klik her for at se siden...
Föreningen DIS Sverige - klik her for at se siden...


Tyskland

Verein für Computergenealogie e.V. - klik her for at se siden...

Slesvig - Holsten